VŠE O COVID-19

Co je to koronavirus

Podle Světové zdravotnické organizace [1] jsou koronaviry (CoV) velkou skupinou virů, které způsobují nemoci od běžného nachlazení až po vážnější nemoci, jako je respirační syndrom na Středním východě (MERS-CoV) a těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV)

Co je covid-19

Nový koronavirus z roku 2019, dříve známý jako 2019-nCoV a nyní známý jako SARS-COV-2, je nový kmen koronaviru, který byl poprvé identifikován během vyšetřování ohniska Wuhan, Čína. Je důležité si uvědomit, že snadnost šíření viru z člověka na člověka se může lišit. Některé viry jsou velmi nakažlivé, zatímco jiné se přenášejí méně. Probíhají vyšetřování s cílem pochopit přenositelnost, závažnost a další charakteristiky spojené s novým koronavirem. Jisté ale je, že dochází k rychlému šíření z jednoho člověka na druhého [1].

Příznaky covid-19

Covid-19 se může projevit:

• horečkou nebo zimnicí

• kašlem

• bolestí hlavy

• neobvyklou únavou

• náhlou ztrátou čichu (bez ucpání nosu), vymizením chuti nebo průjmem

• ve vážnějších formách: dýchacími potížemi, které mohou vést k hospitalizaci na jednotce intenzivní péče nebo dokonce ke smrti.
 

Inkubační doba (doba mezi kontaminací a výskytem prvních příznaků) covid-19 se předpokládá obecně 3 až 5 dní, ale může trvat až do 14 dnů [2].

Jak se koronavirus šíří 

Přenáší se:

• kapenánkami: kašláním, kýcháním nebo blízkým kontaktem při absenci ochranných opatření (fyzická vzdálenost, bariéra, nošení roušky či respirátoru). Znečištěné kapénky jsou vdechovány zdravým člověkem a vyvolávají onemocnění

• přímým fyzickým kontaktem (potřesení rukou, objetí, polibek atd.) Mezi přenašečem a zdravým člověkem. Virus se poté přenáší na zdravého člověka, když si přiloží ruce k ústům.

• nepřímým kontaktem, infikovanými předměty nebo povrchy kontaminovanými přenašečem. Virus se poté přenáší na zdravého člověka, který s těmito předměty zachází, když si přiloží ruce k ústům.

Nejlepší ochrana: ochranné pomůcky a fyzická distanční opatření [3].

Jak se chránit před koronaviry

Nejlepší způsob, jak se chránit, je vyhnout se vystavení viru. Proto:

• Často si myjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, zvláště poté, co jste na veřejném místě nebo po smrkání, kašlání nebo kýchání. Pokud nemáte mýdlo a vodu, použijte dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu.

• Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

• Pokud jste v blízkosti jiných lidí, zakryjte si ústa a nos rouškou, respirátorem nebo obličejovým štítem.

• Udržujte sociální odstup (alespoň jeden metr) mezi sebou a lidmi, kteří s vámi ve vaší domácnosti nežijí.

• Vyvarujte se blízkého kontaktu s nemocnými lidmi, a to ani doma.

• Pokud máte příznaky, jako je horečka, kašel nebo potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou pomoc podle pokynů ministerstva zdravotnictví.

• Řiďte se hygienickými zásadmi při kašli a kýchání, abyste zabránili šíření choroboplodných zárodků na jiné lidi, tj. kašlete do loktu, nikoli do ruky, a kýchejte do kapesníku, aby se minimalizoval přenos choroboplodných zárodků při kontaktu s rukama. Použité kapesníky okamžitě vyhoďte a řádně si umyjte ruce čistou vodou a mýdlem.

Denně pravidelně čistěte a dezinfikujte často používané předměty a povrchy. To zahrnuje stoly, kliky, vypínače světel, linky, madla, stoly, telefony, klávesnice, toalety, kouhoutky a dřezy.

Stejně jako u všech infekčních nemocí může při kontrole jejich šíření hrát roli správná hygiena. Nejdůležitějším doporučením v oblasti veřejného zdraví však je, aby lidé šli do nejbližšího zdravotního střediska, pokud se u nich objeví příznaky naznačující přítomnost nového koronaviru. Než se do ordinace vydáte, k lékaři zavolejte a dejte mu vědět o vašich příznacích. Poskytne vám pokyny, jak podstoupit léčbu, aniž byste ostatní vystavili své nemoci. Navštivte stránky Ministerstva zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz/), kde se dozvíte více o tom, co dělat, pokud jste nemocní [4].